־ ̹

Dasan研ϼ

 • Ұ

  ˿

  研ϼᶪѿΡ学ーɪ㈱ーɫƫë研ϼᶪǡ 観ܪΡ学ܪ拠発ƪު

  研ϼᶪϡ٤関ȡ厳êơ体ߪªѿĪ剤発・研ϼƪު ު寪専ڦʫΪ教Τ営ƪު

 • о ֿ

  研ϼ

  • 体(Human Stem Cell Conditioned Media) 発研ϼ
  • ªѿ研ϼ
  • ءҴ : 2011Ҵ 09 20
  • ˪ѿѦϰǡѿ断׫営
  • 国内学掲ѿ研ϼ߫ー
  • 寪・研ϼ対ڪ研ϼѦīƫΫーȪ学ͣ与
  • ߧ :Ѧث・ܫǫー
  • 専ڦ教Φ営

TOP